REDUCERE de 20% pentru Calendare 2021Agende 2021 * Ofertă limitată.

Politică de confidenţialitate

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Deoarece asigurarea protecţiei dvs. în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României.

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătura cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate (prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi actualiza Politica de Confidenţialitate şi Politica de Cookie.

 1. Cine suntem şi modul în care putem fi contactaţi:
  • Compania SC Expert Media Process SRL
  • Înregistrată in Registrul Cometului, sub nr. J40/12168/2017 , CIF 37945879
  • Adresă:  Str. Raspantiilor 11, Sectorul 2, Bucuresti
  • Email: office@expertmedia.ro
 2. Colectare date/ tipuri de date
  1. Colectate automat in urma accesării (de tipul)
   • Adresă IP
   • Data şi ora accesului
   • Diferenţa de fus orar faţă de Meridianul Greenwich (GMT)
   • Conţinutul cererii (website specific)
   • Starea accesului/codul de stare HTTP
   • Volumul de date transferat
   • Acces solicitat la website
   • Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare şi suprafaţă
  2. Colectate în urma completării formularului de contact:
   • Nume şi Prenume;
   • Adresă de email;
   • Numar de telefon;
 3. Fişierele cookie
  1. Ce sunt?
   • Acest Website foloseşte aşa-numitele „fişiere cookie”. Fişierele cookie sunt fişiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Acestea stochează anumite informaţii (de ex. limba preferată sau setările website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcţie de durata de viaţă a fişierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru.
  2. Ce fişiere cookie folosim?
   • COOKIENUMEDURATA DE VIAŢĂSCOPFacebook_fbp90 de zileutilizat pentru scopuri de advertisingLinkedInbscookie731 de zileutilizat pentru scopuri de advertisingLinkedInlango zinecesar functionalităţii site-uluiLinkedInUserMatchHistory30 de zileutilizat pentru scopuri de advertisingMicrosoft MSNlidco zinecesar functionalităţii site-uluiMicrosoft MSNBizoID30 de zileutilizat pentru scopuri de advertisingGoogle Universal Analytics_gido ziutilizat pentru scopuri de analiză a performanţei site-uluiGoogle Universal Analytics_ga730 de zileutilizat pentru scopuri de analiză a performanţei site-uluiGoogle Universal Analytics_gat_UA-nnnnnnn-nno ziutilizat pentru scopuri de analiză a performanţei site-uluiFacebookfr90 de zileutilizat pentru scopuri de advertisingHot Jar_hjIncludedInSampleo ziutilizat pentru scopuri de analiză a performanţei site-uluiGoogle DoubleClicktest_cookieo ziutilizat pentru scopuri de advertisingGoogle Tag Manager_dc_gtm_UA-xxxxxxxxo zinecesar functionalităţii site-uluiCookieConsent360 de zileutilizat pentru a păstra preferinţele utilizatorului
 4. Modifică setări
  Modificarea setarilor se poate face accesand link-ul urmator:
 5. Cookie-uri de la terţi
  1. În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite (La care se va face in continuare referinta sub denumirea „Google”).
   • Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop folosim fişierele cookie. Informaţiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre web vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluţia ecranului, etc.) vor fi transmise într-un server al Google din SUA, unde vor fi stocate şi analizate. Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziţia noastră într-o formă pseudonimizată. De asemenea, Google respecta Scutul de confidenţialitate UE-SUA, care asigură menţinerea unui nivel adecvat de protecţie în legătură cu prelucrarea datelor de către Google în SUA.
   • Vă puteţi retrage consimţământul privind utilizarea analizei web în orice moment, descărcând şi instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat.
   • Mai multe informaţii cu privire la Google Analytics sunt disponibile în Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecţia datelor şi confidenţialitate ale Google Analytics şi în Politica de confidenţialitate Google.
  2. În cadrul Website-ului nostru, mai utilizăm si Facebook, pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi:
   • https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/
 6. Scopul prelucrării datelor
  1. În vederea realizării unei comunicări cu dumneavoastră
  2. Pentru a putea atinge o arie de informare cât mai mare în ceea ce priveşte proiectele noastre
  3. Pentru:-a vă înscrie la newsletter şi a primi informaţii relevante;-a aplică la unul din joburile pentru care am deschis un proces de recrutare la un moment dat;-a derula activităţi administrative precum facturarea serviciilor, livrarea materialelor sau trimiterea corespondenţei.
  4. Pentru strângerea de fonduri necesare desfăşurarii proiectelor noastre;
  5. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
   • Pentru apărarea intereselor noastre legitime (În cazul unor situaţii excepţionale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranţa platformei noastre sau în cazul în care informaţiile sunt solicitate de către instituţiile publice competente în vederea soluţionării anchetelor în desfăşurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informaţiile vizate)
 7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
  1. Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată şi va fi determinate de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele, această perioadă neputând să depăşească 2 ani, cu excepţia datelor ce trebuie păstrate pentru o perioadă mai lungă conform obligaţiilor legale (obligaţii fiscale, etc).
  2. În cazul în care ne eşti partener, datele necesării facturării vor fi păstrate minim 5 ani, conform prevederilor Codului Fiscal.
 8. Terţi
  1. Google Analytics
  2. În cadrul Website-ului nostru, mai utilizăm Linkedin şi Facebook, pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi
   • https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   • https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/
  3. În cazul abonării la Newsletterul Expert Media Process , adresa dumneavoastră de email va fi trimisă şi către Mailchimp, acesta din urma fiind sub-procesatorul prin intermediul căruia newsletter-ul va fi trimis. Pentru a vă informa în legătură cu modul în care datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Mailchimp, vă rugam să accesaţi:
   • https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
   • https://mailchimp.com/legal/privacy/
 9. Menţiune:
  1. În cazul în care ne revine obligaţia legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.
  2. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terţii persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor si confidenţialitatea informaţiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.
 10. Teritorialitate:
  1. Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Romaniei. Cu exceptia datelor pseudonimizate folosite in functia de analiza site descrisa la pct. 3. 1 “Cookie-uri de la terţi” care se face in SUA conform procedurii descrise si este reglementata de Scutul de confidentialitate SUA-UE
 11. Drepturile Dvs
  1. Dreptul de acces al persoanei vizate
   • Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
   • scopurile prelucrării;
   • categoriile de date cu caracter personal vizate;
   • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
   • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
   • existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
   • dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
  2. Dreptul la rectificare
   • Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
  3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
   1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
    • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    • persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
    • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
    • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
    • datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
    • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
  4. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
  5. Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
   • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
   • pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
   • din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9.
   • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
   • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 12. Dreptul la restricţionarea prelucrării
  1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
   • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
   • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
   • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
   • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  2. În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
  3. O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
 13. Dreptul la portabilitatea datelor
  1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
   • prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  3. Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
  4. Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
 14. Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal
  1. Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.
   *Trimiterile la articole fac referire la textul Regulamentului 679/2016
 15. Datele colectate în urma completării formularelor regăsite pe site
  1. În vederea realizării formularelor de înscriere, am apleat la serviciile a doi sub-procesatori şi anume, FormAssembly Inc. şi TYPEFORM SL, între noi şi cele două entităţi menţionate existând un DPA (Data Processing Agreement), iar pentru a putea consultata politica acestora de protectie a datelor, vă rugăm să accesaţi:
   1. FormAssembly Inc. – https://www.formassembly.com/gdpr-faq/
   2. TYPEFORM SL – https://www.typeform.com/help/gdpr-compliance/
    Datele cu caracter personal astfel colectate, vor fi prelucrate conform cu prezenta politică de confidenţialitate (a se parcurge secţiunea 10, „Date colectate în cadrul procedurii de recrutare”).
  2. Date colectate în cadrul procedurii de recrutare
   Prin această notă dorim să vă informăm cu privire la:
   1. scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal
   2. temeiul legal al prelucrării acestor date;
   3. categoriile de date pe care le colectăm de la dvs. şi pe care le prelucrăm;
   4. durata prelucrării acestor date;
   5. drepturile de care beneficiaţi în calitate de persoană vizată şi modalitatea în care vi le puteţi exercita;
   6. cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal.
  3. Scopul pentru care sunt colectate şi prelucrate datele
   Datele personale ale candidaţilor care ne sunt transmise prin intermediul CV-urilor şi/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate (de exemplu, Facebook) sunt prelucrate în vederea evaluării candidaturii dvs. pentru poziţiile disponibile în cadrul Expert Media Process, respectiv în scopul demarării unei potenţiale relaţii contractuale de muncă, după caz.
  4. Compania prelucrează datele cu caracter personal în vederea:
   1. Contactării pentru a oferi mai multe informaţii despre companie.
   2. Informării despre activităţile si ofertele companiei;
   3. Încheierea contractelor individuale de muncă.
  5. Temeiul legal al prelucrării datelor
   1. În vederea încheierea şi executarea unui contract (respectiv, contractul individual de muncă); în acest sens, temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulamentul GDPR. Interesul legitim al Companiei pentru angajarea personalului şi desfăşurarea în bune condiţii a programului Expert Media Process ;
   2. Consimţământul dumneavoastră, referitor la ţinerea la curent cu posturile disponibile;
   3. Consimţământul dumneavoastră, referitor la comunicări şi transmiterea de invitaţii la evenimentele desfăşurare de Companie.
  6. Categoriile de date colectate şi prelucrate
   1. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Companie vor acoperi următoarele:
    1. Proces recrutare şi selecţie: nume, prenume, telefon mobil, e-mail, data naşterii, sex, statut marital, experienţa academică, experienţa profesională, sursă de informare, zona geografică (oraşul şi judeţul de rezidenţă), Curriculum Vitae, răspunsurile dumneavoastră la întrebările din procesul de recrutare şi selecţie.
    2. În situaţia angajarii: informaţiile de la punctul 1.a) la care se adaugă: date din cartea de identitate necesare încheierii contractului individual de muncă, starea de sănătate, reşedinţă, evaluare privind performanţa în cadrul organizaţiei, răspunsuri ş răspunsuri la chestionare.
     În măsura în care documentele pe care ni le transmiteţi conţin şi datele personale ale altor persoane fizice (de exemplu, persoane de contact pentru verificarea referinţelor), vă rugăm să informaţi respectivele persoane anterior transmiterii către Expert Media Process a datelor lor personale cu privire la modalitatea în care datelor lor cu caracter personal vor fi prelucrate de către societate.
  7. Durata prelucrării acestor date
   Vă vom stoca datele cu caracter personal, astfel:
   1. în situaţia angajării, vom stoca datele dumneavoastră conform normelor în vigoare (contract individual de muncă etc.).
    În cazul în care Compania va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest sens.
  8. în situaţia respingerii candidaturii, datele tale vor fi stocate 3 ani de zile de la încheierea procesului de recrutare şi selecţie, perioadă necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de la secţiunea 2, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare.
  9. Destinatarii datelor cu caracter personal. Transferul datelor cu caracter personal
   1. Expert Media Process  nu transferă datele cu caracter personal pe care i le puneţi la dispoziţie în cadrul proceselor de recrutare către alţi terţi.
  10. Securitatea prelucrării
   1. Expert Media Process  va asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.
   2. De asemenea,  Expert Media Process vă va informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securităţii datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., cu excepţia cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.
  11. Drepturile de care beneficiaţi în calitate de persoană vizată
   În considerarea calităţii dvs. de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi:
   1. Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esenţiale ale prelucrării de date;
   2. Dreptul de acces la datele prelucrate şi la o serie de informaţii, conform prevederilor legale, drept care vă permite să fiţi informat dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi , precum şi cu privire la detaliile disponibile în acest sens (inclusiv dar fără a se limita la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate etc.),
   3. Dreptul de a obţine rectificarea şi/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;
   4. Dreptul de a obţine ştergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);
   5. Dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor).
   6. Dreptul la portabilitatea datelor Aveţi dreptul de a obţine date personale prelucrate într-un mod structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat în scopul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulament.
   7. Dreptul la opoziţie Aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia dvs. particulară, prelucrării în temeiul interesului public sau al interesului legitim al operatorului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor justificări, cu excepţia prevăzute de art. 21 din Regulament.
   8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepţiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.
   9. Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
   10. Dreptul la formula o cale de atac, în faţa instanţelor de judecată din România.
  12. Modalitatea în care vă puteţi exercita drepturile de care beneficiaţi
   1. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile anterior indicate, vă rugăm să formulaţi o solicitare scrisă sau verbală, cu indicarea calităţii dvs. de persoană vizată şi obiectul solicitării, pe care să o adresaţi către  Expert Media Process folosind datele de contact de mai jos:
    E-mail: office@expertmedia.ro

În măsura în care solicitaţi o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării de către Expert Media Process, aceasta vă va fi furnizată în format material sau electronic, conform opţiunii dvs. Orice copii ulterioare ale aceloraşi date vor fi furnizate contra cost.

Expert Media Process va analiza temeinicia solicitărilor dvs. şi vă va furniza un răspuns fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea şi numărul cererilor o impune. Pentru solicitările transmise de către dvs. în format electronic, răspunsurile se vor transmite tot în format electronic, cu excepţia cazului în care solicitaţi expres furnizarea lor în alt format.

Alte chestiuni

În calitate de persoană vizată, dorim să vă informăm că vă revin următoarele obligaţii:

 1. De a furniza date corecte;
 2. De a informa  Expert Media Process , fără întârzieri nejustificate, despre orice modificare survenită cu privire la datele prelucrate.
 3. Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteţi să ne contactaţi în prealabil la adresa de email office@expertmedia.ro şi vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă.

Aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorităţii de supraveghere pentru protecţia datelor sunt următoarele:

 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, Romania
  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
  E-mail:anspdcp@dataprotection.ro